Kindergarten

Mateřská škola Meridian Kids je součástí uceleného vzdělávacího systému Meridian International School, jehož součástí je první stupeň a nižší a vyšší gymnázium. Zde mohou děti po ukončení docházky v mateřské škole pokračovat v plnění povinné školní docházky.

Angličtina v Meridian Kids

Mateřská škola je otevřena dětem všech národností, znalost angličtiny není podmínkou. Anglickému jazyku se děti naučí během našeho komplexního vzdělávacího programu, založeném na britském národním kurikulu (National Curriculum of England), zcela přirozenou a zábavnou formou. Využíváme neskutečného potenciálu dětské učenlivosti cizím jazykům a máme velkou radost z toho, že se děti s pomocí našeho trpělivého a inspirujícího vedení velmi rychle angličtinu naučí.

Přijímáme děti ve věku od 3 do 6 let. Poskytujeme celodenní péči a kvalitní služby přizpůsobené individuálním potřebám dětí. Každé dítě je pro nás partnerem, respektujeme jeho názory.

Vzdělávací program

Vzdělávací program v mateřské škole je rozdělen do dvou stupňů tak, jak je tomu v britském národním kurikulu:

mateřská škola (děti ve věku 3 – 5 let)

program je zaměřen na dobrou adaptaci dětí v anglicky mluvícím prostředí

preschool / 0. ročník (děti 5 – 6 let)

program se zaměřuje na dokonalé zvládnutí grafomotorických dovedností, na rozšiřování a obohacování slovní zásoby i na celkový osobnostní rozvoj dětí

O mateřské škole

Součastí mateřské školy je rozsáhlá a pečlivě udržovaná zahrada se vzrostlými stromy a dětským hrištěm. Meridian Kids má pro svoje potřeby vyhrazenu oddělenou část budovy s vlastním vchodem. Vybavení školy podléhá přísným hygienickým normám a je zcela přizpůsobeno dětem a jejich potřebám. Při vybavování školy potřebným nábytkem klademe důraz jak na jeho funkčnost a estetičnost, tak především na bezpečnost dětí.

Stravování a pitný režim

Při zajišťování svačin a obědů dbáme na dodržování zásad zdravé výživy i na individuální potřeby dětí.

Dopolední svačina obsahuje jogurty, čerstvé ovoce, cereálie, koláče, různé druhy pomazánek (rybí, sýrová, mrkvová aj.).

Oběd obsahuje polévku a hlavní jídlo, do mateřské školy je dodáván společností Fresh and Tasty.

Odpolední svačina se skládá z obloženého chleba, zeleniny nebo ovoce dle sezonní nabídky.

Pro dodržování pitného režimu je k dispozici voda, ovocný a bylinný čaj.

Děti si mohou přinést svoji lahvičku s pitím, kterou průběžně doplňujeme.

Přijďte se sami přesvědčit o příjemné a inspirující atmosféře naší mateřské školy.